Bescherm je bedrijf

Cookies op deze website

Functionele cookies
Wanneer je op deze website gebruik maakt van de quick scan plaatsen wij cookies om de door jou gemaakte keuzes tijdens deze quick scan tijdelijk te onthouden. Deze cookies worden geplaatst om het gebruik van de quick scan mogelijk te maken en zullen enkel gedurende de tijd dat je jouw internetbrowser hebt geopend op jouw computer worden bewaard. Na het sluiten van deze actieve sessie worden de cookies verwijderd. Deze informatie zal niet worden verstrekt aan derden. Gezien deze cookies zogenoemde ‘functionele’ cookies zijn, die noodzakelijk zijn om de quick scan aan je te kunnen aanbieden, hoef je geen expliciete toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies.

Google Analytics cookies
Op deze website maken wij gebruik van de Google Analytics dienst om bij te houden hoe bezoekers gebruik maken van deze website. Om gebruik te maken van deze dienst plaatst Google cookies om dit voor ons te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden afgegeven indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden deze gegevens voor Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om deze informatie voor andere door Google aangeboden diensten te gebruiken. De Google Analytics cookie blijft zes maanden bewaard.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Google bij de dienst Google Analytics verwijzen wij je tevens naar de privacy verklaring van Google.

Voor het gebruik van de cookies die het gebruik van de Google Analytics dienst mogelijk maken hebben wij jouw toestemming nodig. Indien je besluit geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies zal deze Google Analytics cookie niet worden geplaatst. Wanneer je toestemming geeft of gebruik maakt van diensten van derden, kan het wel zijn dat deze derden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en deze verwerkt.

'Accept' cookie
Wij moeten bijhouden of je wel of geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van de Google Analytics cookies. Daarom zullen wij een cookie plaatsen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze cookies, zodat je de vraag niet standaard krijgt. Deze cookie blijft zeven dagen bewaard.

Sociale netwerken
Op deze website zijn knoppen opgenomen om artikelen of gedeelten van deze website te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIN. De codes achter deze knoppen worden aangeleverd door de desbetreffende sociale netwerken zelf en plaatst onder meer een cookie. Nederland ICT heeft geen invloed op de wijze waarop deze sociale netwerken omgaan met jow gegevens en/of de manier waarop de cookies worden ingezet. Wanneer je toestemming geeft of gebruik maakt van diensten van derden, kan het wel zijn dat deze derden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en deze verwerkt. Het is mogelijk dat wanneer je gebruik maakt van knoppen van deze sociale netwerken, dat het desbetreffende sociale netwerk persoonsgegevens van je verwerkt. Nederland ICT verwekt deze zelf niet. Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de desbetreffende sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIN zelf.

Algemeen
Informatie bekend bij Nederland ICT is tevens bekend bij de derde die voor ons de website host en eventuele subcontractors van deze derde. Informatie bekend bij Nederland ICT wordt alleen door Nederland ICT aan derden afgegeven indien Nederland ICT hiertoe gehouden is op basis van een wettelijke verplichting of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.

Afsluitend
Nederland ICT behoudt zich het recht voor deze verklaring omtrent het gebruik van cookies aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Nederland ICT adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige verklaring omtrent het gebruik van cookies is bijgewerkt op 14 december 2012.

Wanneer je vragen hebt over de inhoud van deze verklaring over het gebruik van cookies dan kun je Nederland ICT bereiken door te e-mailen naar: info@nederlandict.nl.